• به  فروشگاه صنایع دستی نقش و دوخت خوش آمدید.

تماس با ما:

09109906046

سبد خرید

 دستبند

دستبند

گرید لیست

نمایش 1–12 از 16 نتیجه

دستبند چرم سوزن‌دوزی آرشیدا

دستبند چرم سوزن‌دوزی آرشیدا
250,000 تومان

دستبند چرم سوزن‌دوزی آرشیدا با عرض دستبند 2 سانتی متر، چرم اعلای صادراتی بزی، نخ: چرم موم زده و کاملا دست دوز.

دستبند چرم سوزن‌دوزی آوینا

دستبند چرم سوزن‌دوزی آوینا
250,000 تومان

دستبند چرم سوزن‌دوزی آوینا با عرض دستبند 2 سانتی متر، چرم اعلای صادراتی بزی، نخ: چرم موم زده و کاملا دست دوز.

دستبند چرم سوزن‌دوزی آیسان

دستبند چرم سوزن‌دوزی آیسان
250,000 تومان

دستبند چرم سوزن‌دوزی آیسان با عرض دستبند 2 سانتی متر، چرم اعلای صادراتی بزی، نخ: چرم موم زده و کاملا دست دوز.

دستبند چرم سوزن‌دوزی ایلماه

دستبند چرم سوزن‌دوزی ایلماه
250,000 تومان

دستبند چرم سوزن‌دوزی ایلماه با عرض دستبند 2 سانتی متر، چرم اعلای صادراتی بزی، نخ: چرم موم زده و کاملا دست دوز.

دستبند چرم سوزن‌دوزی بهارین

دستبند چرم سوزن‌دوزی بهارین
100,000 تومان

دستبند چرم سوزن‌دوزی بهارین با عرض دستبند 2 سانت و طول 18 سانت قابل استفاده برای همه سایزها است.

دستبند چرم سوزن‌دوزی پرک

دستبند چرم سوزن‌دوزی پرک
100,000 تومان

دستبند چرم سوزن‌دوزی پرک با عرض دستبند 2 سانت و طول 18 سانت قابل استفاده برای همه سایزها است.

دستبند چرم سوزن‌دوزی پرگل

دستبند چرم سوزن‌دوزی پرگل
50,000 تومان

دستبند چرم سوزن‌دوزی پرگل با عرض 2 سانت و طول 18 سانت قابل استفاده برای همه سایزها با پارچه‌گاندی و نخ پنبه آهمراه با آستر اشبالت طبیعی

دستبند چرم سوزن‌دوزی پرند

دستبند چرم سوزن‌دوزی پرند
150,000 تومان

دستبند چرم سوزن‌دوزی پرند با عرض دستبند 2 سانت و طول 18 سانت قابل استفاده برای همه سایزها است.

دستبند چرم سوزن‌دوزی پرندیس

دستبند چرم سوزن‌دوزی پرندیس
50,000 تومان

دستبند چرم سوزن‌دوزی پرندیس با عرض دستبند 2 سانت و طول 18 سانت قابل استفاده برای همه سایزها است.

دستبند چرم سوزن‌دوزی پرنیان

دستبند چرم سوزن‌دوزی پرنیان
50,000 تومان

دستبند چرم سوزن‌دوزی پرنیان با عرض 2 سانت و طول 18 سانت قابل استفاده برای همه سایزها با پارچه‌گاندی و نخ پنبه آهمراه با آستر اشبالت طبیعی

دستبند چرم سوزن‌دوزی پروا

دستبند چرم سوزن‌دوزی پروا
50,000 تومان

دستبند چرم سوزن‌دوزی پروا با عرض 2 سانت و طول 18 سانت قابل استفاده برای همه سایزها با پارچه‌گاندی و نخ پنبه آهمراه با آستر اشبالت طبیعی

دستبند دیم

دستبند دیم
50,000 تومان

دستبند دیم با بهره گیری از یکی از گل های زیبای بلوچ به نام گل تگ دوخته شده است. نام دیم در زبان بلوچ به معنی روی زیبا و زمانی به کار می‌رود که شخص زیبایی مسحور کننده ای داشته باشد.